راهبرد

راهبرد شرکت حمل هوایی ایرمان

ترکیب خدمات هوایی داخلی با خارجی جهت ارائه سرویس های حمل و نقل هوایی به دورترین نقاط و همچنین خدمات مولتی مودال هوایی، دریایی ، جاده ای و ریلی ، خلاقیت سازمانی و لجستیکی.

خدمات


ایرمان