حمل و نقل بار هوایی:

خدمات حمل بار هوایی ایرمان

واردات قطعی – ورود موقت

·      صادرات- صادرات موقت (مثل کالای نمایشگاهی )

·      بازدید و کارشناسی

·     تهیه لیست بسته بندی ، محاسبه به ابعاد و اوزان ، بسته بندی کالا

·      بررسی و پیشنهاد روش حمل

·     بیمه بار هوایی

خدمات