حمل یکپارچه

ارائه خدمات از مبداء، درب محل با وسایل لازم و حمل ترکیبی تا مقصد نهایی
•    خدمات حمل ترکیبی کامیون با هواپیما
•    خدمات حمل ترکیبی ریل ، کامیون و هواپیما
•    خدمات حمل با هواپیما از فرودگاه های داخلی به فرودگاه های بین المللی و حمل از فرودگاه های بین المللی به مقاصد مورد نظر
•    خدمات حمل off line برای مسیرهای کم پرواز
•    خدمات حمل ترکیبی هواپیما و کامیون تا مقصد نهایی

برای اطلاعات بیشتر و هرگونه درخواست مرتبط با ایمیل آدرس
operation@airman-cargo.com و یا تلفن های دفتر ایرمان در تماس باشید.

 


آژانس حمل بار هوایی در مشهد،آژانس حمل بار هوایی در خراسان،آژانس حمل بار هوایی در خراسان رضوی،آژانس حمل بار هوایی در تهران،آژانس حمل بار هوایی در ایر

خدمات