سرویس های منظم و پروژه ای

سرویسهای حمل منظم هوایی از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به فرودگاه های مختلف جهان:

-حمل با هواپیمای مسافری حداکثر تا 18 تن و چارتری تا وزن ١٠٠ تن با امکان قرارداد  چارتری ماهانه و فصلی

-حمل و سرویسهای منظم برای محمولات و میوه تازه، صیفی جات، سبزیجات، فرش  وکارگو

-حمل و سرویسهای ریگولار برای کالای خشک و محمولات پروژه ای

سرویس های پروژه ای:

-سرویس های حمل بار هوائی برای کالاهایی که برای پروژه های مختلف در سراسر جهان بطور سالانه منعقد می شود

-سرویس های حمل بار هوایی برای محمولات چارتری و استاندارد

-سرویـس های حـمل برای کالاهای Out of gage غیراسـتاندارد و ترافیکی وHeavy lift  و سنگین و نیمه سنگین

برای اطلاعات بیشتر و هرگونه درخواست مرتبط با ایمیل  sales4@airman-cargo.com و یا تلفن های دفتر ایرمان در تماس باشید.

 

خدمات