خدمات لجستیکی

خدمات گمرکی با کارت حق العملکاری رسمی از گمرک ایران در گروه خادم لجستیک  از گمرکات فرودگاه مشهد ،تهران ، اصفهان ،شیراز تبریز و بندرعباس ، بوشهر ، خرمشهر و سایر شهرها ،مرزها و بنادر مهم کشور.

·     خدمات دریایی ، کانتینری ، یخچالی 20’ ،  40’  ، فله در ابعاد ترافیکی و سنگین با شرکت کشتیرانی گروه خادم لجستیک

·     خدمات حمل جاده ای بین المللی کالا با CMR و کارنه تیر، کارنه دوپاساژ بطور فول تراک ( FCL) ، دربست ، همچنین گروپاژ و LCL با

شرکت حمل ونقل جاده ای گروه خادم لجستیک

·      خدمات ریلی برای محمولات معدنی ، فله، با واگن های مسقف ، لبه بلند ،حمل کانتینر لبه کوتاه ، حمل سوخت و مواد آتش زای خطرناک  و غیره بوسیله شرکت خدمات ریلی گروه خادم لجستیک

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

خدمات