آفریقا

پروازهای ذیل از مبدا مشهد به صورت مستقیم به مقاصد زیر می باشد:
اسیوت، خارتوم(خارطوم)، نایروبی، زانزیبار(زنگبار)، العرب الکساندریا(اسکندریه-فرودگاه العرب)، قاهره، لارناکا، ماپوتو، لاگوس، کلیمانجارو، ژوهانسبورگ، جیبوتی، دوربان، دارالسلام، کیپ تاون، الجزیره، ادیس ابابا، آکرا 
پروازهای ذیل از مبدا تهران به صورت مستقیم به مقاصد زیر می باشد:
آبوجا، آکرا، ادیس ابابا، قاهره، کیپ تاون، داکار، دوربان، ژوهانسبورگ، لاگوس، لوآندا، مالابو، جزیره موریتوس(موریتیوس)، نایروبی، پورت الیزابت، پورت ارکورت، تونس 

آژانس حمل بار هوایی در مشهد،آژانس حمل بار هوایی در خراسان،آژانس حمل بار هوایی در خراسان رضوی،آژانس حمل بار هوایی در تهران،آژانس حمل بار هوایی در ایر

خدمات