واردات کالا و ترانزیت

شرکت بارمان ترابر زیر گروه هلدینگ خادم وارداتی متنوعی را به شرح زیر انجام می دهد:

  • واگذاری کالا در سامانه EPL
  • واگذاری قبض انبار و ترخیصیه در سامانه EPL
  • انجام تشریفات وارداتی، ورود موقت و نمایشگاهی برای کالاهای DDU، DDP، DAP و DAT
  • خدمات واردات جاده ای برای خرده بار (گروپاژ) از اروپا، روسیه و آسیای میانه
  • خدمات وارداتی برای محمولات فول تراک از نقاط مختلف آسیا و اروپا
  • خدمات واردات دریایی برای خرده بار (گروپاژ) و FCL
  • خدمات وارداتی برای محموله های ریلی با واگن های مسقف، لبه بلند، مخزن دار، و کانتینری (۲۰ فوت و ۴۰ فوت)
  • خدمات وارداتی و ترانزیت برای کالاهای فاسدشدنی و کالاهای با شرایط نگهداری تحت دما
  • خدمات واردات موقت، واردات قطعی، واردات مرجوعی، ترانزیت داخلی و خارجی

 

آژانس حمل بار هوایی در مشهد،آژانس حمل بار هوایی در خراسان،آژانس حمل بار هوایی در خراسان رضوی،آژانس حمل بار هوایی در تهران،آژانس حمل بار هوایی در ایر

خدمات