خدمات ریلی

• حمل به اروپا ، آسیا ، آسیای میانه و افغانستان و کلیه نقاط داخلی
• حمل داخلی ریلی با واگن مسقف و لبه بلند
• حمل ریلی با واگن مسقف به اروپا ، آسیای میانه ، افغانستان
• حمل ریلی کانتینرهای SOC، ´٢٠،´٤٠، ´٤٠HQ، و استافینک COC در واگن مسقف
• حمل کالا با ریل به CIS و افغانستان و ارائه کد مسیرهای راه آهن و سرویس اکسپیداتوری .
• حمل ترکیبی ( مولتی مودال ) حمل ترکیبی، هوایی با کامیون، کامیون با کشتی و ....

برای اطلاعات بیشتر و هرگونه درخواست مرتبط با ایمیل آدرس
info@rail-wagonsea.ir
  و یا تلفن های دفتر ایرمان در تماس باشید.

 

 

خدمات