خدمات گمرکی

خدمات واردات کالا به داخل ایران

خدمات صادرات کالا به خارج از ایران

تشریفات گمرکی در کشورهای دیگر ، از درب انبار ، درب کارخانه تا حمل و تحویل درب محل به ایران بدون محدودیت وزنی

خدمات تحویل کالا در مقصد ، در صورت ارسال محموله توسط این شرکت و تحویل کالا در محل بعد از انجام تشریفات گمرکی بدون محدودیت وزنی

خدمات ترانزیت داخلی ،ترانزیت خارجی ، هندلینگ ،استافنیک ، لاشینگ ، انبارداری و ....

خدمات ترانزیت خارجی کالا و ترانزیت کالا از سایر کشورها به ایران و ترانزیت از طریق فرودگاه های ایران به کشور سوم

عملیات و تشریفات  :

·         ارائه مدارک اینویس ، پکینگ لیست وگواهی مبداء ، بیمه نامه و بارنامه

·         نوع کالا و محتویات بسته ها با مدارک باید یکسان باشد.

·         انجام تشریفات واردات قطعی یا موقت با کارت حق العملکاری رسمی گمرک ایران

 


 

 

 

آژانس حمل بار هوایی در مشهد،آژانس حمل بار هوایی در خراسان،آژانس حمل بار هوایی در خراسان رضوی،آژانس حمل بار هوایی در تهران،آژانس حمل بار هوایی در ایر

خدمات