کلوز A

بيمه نامه كامل، شرايط A
دراين نوع بيمه ،كليه خطراتي كه ممكن است در جريان حمل و نقل از مبداء تا مقصد نهايي اتفاق بيافتد وموجب خسارت احتمالي شود، تحت پوشش مي باشد . به عبارت ديگر در بيمه نامه با شرايط A شركت بيمه توسعه متعهد جبران هر نوع خسارت بدون كسر فرانشيز و به طور كامل خواهد بود مگر آنكه خسارت ناشي از موارد استثناء شده مندرج در مجموعه شرايط A باشد .
بيمه نامه با شرايط خسارت كلي ( Total Loss )
اگر شما بيمه گذار گرامي، بيمه نامه خسارت كلي بيمه توسعه را در اختيار داشته باشيد، در صورت از بين رفتن كلي كالا در يك مرحله بر اثر آتش سوزي، غرق شدن و به طور كلي اگر خسارت وارده در حدي باشد كه هزينه تعمير و نجات آن بيش از ارزش كالا باشد، خسارت وارده از سوي بيمه توسعه به طور كامل جبران مي گردد.
خطرات تحت پوشش كلوزA
-طوفان
-شکست
-راهزنی دریایی
-لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی، لک برداشتن
-خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث
-خسارت های ناشی از باران و آفتاب
-خسارت ناشی از چنگک
-دم
-روغن زدگی، به گل آلوده شدن، به رنگ یا اسید آلوده شدن
-خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی(بارگیری)
-کالای مجاور(بو گرفتن، برخورد، آلودگی)
-سرقت
-کرم زدگی یا موش خوردگی، حشره زدگی و...
-عدم تحویل
-دله دزدی
-ساییدگی و زنگ زدگی
-ریزش
-نشت
-کسری
 
  این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد ذیل را پوشش نمی دهد:
-آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی
-امناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه ، مشروط بر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.
-بیمه گر از هر نوع نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید، مگر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین موضوعی اطلاع داشته باشند.
-از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصی.
-توقیف، ضبط، مصادره، تصرف، یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها و خسارتهای ناشی از مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جای مانده و متروکه.
-آسیب یا هزینه های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.
-اعتصاب، تعطیلی محل کار، درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی، عمل هر تروریست و یا هر شخصی یا انگیزه سیاسی.

  موارد استثناء در شرایط A:
کلیه موارد ذکر شده در استثناء شرایط B و C به جز آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس، موارد استثناء شرایط A را تشکیل می دهند.
برای اطلاعات بیشتر و هرگونه درخواست مرتبط با ایمیل آدرس
info@khadem-logistics.com
و یا تلفن های دفتر ایرمان در تماس باشید.

 


خدمات