پرداخت خسارت

در صورتی که حمل کننده مقصر باشد، ١٧SDR بر اساس نرخ ارزنامه بانک مرکزی معادل ٢٠ دلار به عنوان خسارت قابل پرداخت به حمل کننده می باشد.
در هنگام دریافت کالا در مقصد بسته ها را کنترل و محتویات داخلی بسته ها را چک کنید در صورت مشکل اعلام خسارت و فرم های مربوطه را قبل از خروج  کالا از انبار فرودگاه پر نمایید. این شرکت به فرستنده پیشنهاد می کند کالایش را  با یکی از کلوزهای  A، B،C  بیمه کند.

برای اطلاعات بیشتر و هرگونه درخواست مرتبط با ایمیل آدرس airport@airman-cargo.com
و یا تلفن های دفتر ایرمان در تماس باشید.

 

آژانس حمل بار هوایی در مشهد،آژانس حمل بار هوایی در خراسان،آژانس حمل بار هوایی در خراسان رضوی،آژانس حمل بار هوایی در تهران،آژانس حمل بار هوایی در ایر

خدمات