ترانزیت تایم

مدت زمان تقریبی حمل به کشورهای مختلف

آمریکا: ٥-٣ روز

کانادا: ٥-٣ روز

استرالیا: ٥-٣ روز

اروپا: ٤-٢ روز

آفریقا: ٤-٢ روز

آسیای میانه: ٦-٣ روز

خاور دور: ٤-٢ روز

خاور میانه: ٤-٢ روز

امارات متحده عربی: ٢-١ روز

 

 

 

آژانس حمل بار هوایی در مشهد،آژانس حمل بار هوایی در خراسان،آژانس حمل بار هوایی در خراسان رضوی،آژانس حمل بار هوایی در تهران،آژانس حمل بار هوایی در ایر

خدمات