استخدام

در صورتیکه تجارب مفیدی در خدمات لجستیکی و یا حمل و نقل هوایی دارید می توانید جهت بررسی موارد استخدام به آدرس ایمیل زیر پروفایل و رزومه خود را ارسال نمایید .

md@airman-cargo.com

خدمات