هواپیمایی عمان، پروازهای جدید خود را از ابتدای ماه June سال 2016 از مشهد آغاز نمود و شرکت زنجیره طلایی ایرمان بعنوان نماینده شرکت هوایی عمان، خدمات هوایی از فرودگاه مشهد به بیش از 45 فرودگاه بین المللی جهان را ارائه مینماید .
جهت اطلاعات بیشتر و درخواست ریت حمل با آدرس ایمیل های زیر در تماس باشید .

operation@airman-cargo.com

 

airport@airman-cargo.com