با تصمیم شورای جهانی صنایع دستی، مشهد  به عنوان  شهر جهانی صنایع دستی انتخاب شد.در آخرین روز ا ز نشست خبری سفر 

کارشناسان شورای جهانی صنایع دستی  در اردیبهشت ماه امسال،که برای بازدید از کارگاه ها و بازار سنگ های قیمتی به مشهد 

سفر کردند،قرار بود بعداز چهل و پنج روز تحقیق و بررسی برای انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی 

نتایج این بررسی اعلام شود.بعداز بررسی نهایی و اعلام نظر روسای چهار منطقه اروپا،آمریکای لاتین ،آمریکای شمالی و آفریقا

طبق نامه ای از سوی خانم (غدا هیجاوی) رییس منطقه آسیا و اقیانوسیه و بر اساس اعلام رسمی دفتر رییس شورای جهانی  صنایع

دستی ، مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی انتخاب شد. 

.مجموعه خادم لجستیک آمادگی خود را جهت واردات و صادرات این سنگ های قیمتی اعلام میدارد