خدمات


حمل هوایی و دریایی به قطر

بارمان ترابر حمل هوایی و دریایی را با ایرلاین قطر و یا سایر ایرلاین های موجود از مشهد، تهران و شیراز به فرودگاه دوحه انجام میدهد. این شرکت همچنین حمل دریایی با کانتینرهای ۲۰ فوت و ۴۰ فوت و یخچالی و همچنین با کشتی رورو با کامیونهای یخچالی و یا کامیونهای چادری انجام می دهد. ما همچنین خدمات حمل کانتینری و یخچالی از بنادر بوشهر و بندرعباس به بنادر قطر را ارائه می دهیم و برای حمل کالای فله خدمات حمل فله را در برنامه داریم.

تلفن تماس مستقیم: ۰۹۱۲۷۳۸۳۳۴۹

ایمیل: md@barmantarabar.com


فهرست